FAIL (the browser should render some flash content, not this).

FLYTTINSTRUKTIONER

Här nedan har vi ställt upp ett antal punkter som underlättar flytten, både för oss som skall utföra den och för Er som skall flytta.

• För att möbler och andra inventarier skall hamna i rätt rum och på rätt plats, skall ett A4 tejpas upp utanför det rum som skall flytta in i. På A4 ritas en skiss över rummet där möblerna plats markeras med nummer, detta nummer markeras på respektive möbel. Det samma sak skall göras med alla inventarier.(markering skall ske med etiketter. Vi bifogar ett exempel på hur en sådan skiss kan se ut. Allt gods som är omärkt lämnas kvar.


• När det gäller PC:n, skall en diskett sättas in i diskettstationen och låsas, hårddisken bör
parkeras. Gällande föreskrifter från leverantören skall följas vid transportsäkring. Tangentbord, mus, kabel och musmatta skall läggas i datapåsen.


• Kopieringsmaskiner som innehåller oljor skall tömmas. Många gånger är
kopieringsmaskiner leasade. Brukligt är då att leasingbolaget kontaktas före flytten.


• Porslin, tallrikar packas på högkant, lägg makulatur i botten på kartongen, när bottenlagret är fyllt går det bra att fylla upp resten av kartongen med glas och koppar.


• Mattor rullas ihop med finsidan inåt, dra ett snöre eller tejpbit som, så att mattan ej rullar upp sig.


• Tavlor, de tavlor som får plats skall ställas i kartonger med motivsida mot motivsida med papper emellan. Är tavlorna glasade skall glaset tejpas i form av ett kryss. Kartongen lämnas öppen. Finns det belysning på tavlorna bör dessa monteras av. De tavlor som är så stora att de ej får plats i en kartong, samlas på ett ställe där dom kommer tas hand om av oss.


• Blommor, de blommor som får plats skall ned i kartonger, kartongen lämnas öppen. Blommor som p.g.a. sin storlek ej får plats i en kartong samlas på ett ställe. Vänligen vattna ej blommorna dagarna för flyttningen.

• Färgburkar, flaskor o dyl som innehåller vätskor, lösningsmedel, mm packas i kartonger. Dessa kartonger måste märkas väl, så dessa kan tas hand om separat.

• Övrigt. Löstagbara hyllor i bokhyllor skall tas ned och läggas i bottenhyllan. De stift som hyllplanen vilar på skall tas ut. Nycklar som sitter i skåp, hurtsar eller liknande skall tas bort. Dessa bör personen som utnyttjar ta hand om. På bokhyllor och andra möbler med glasinsättningar skall det tejpas ett kryss över glaset. All lösöre som får plats skall ned i kartonger. Skrivbordshurtsar skall tömmas på sitt innehåll.

• Kartonger märkes på kortsidorna med etiketter där man skriver plan och rum de skall till.

• Flyttetiketter lämnas ut i olika färger. Möbler och kartonger som skall till samma plan på den nya adress märks med samma färg. Följer Ni dessa instruktioner, minskar riskerna för skador samt flyttningen flyter smidigare.Allmänt om kartonger


Packa inte kartongerna överfulla, de skall lätt gå att stänga. Kartongerna  får inte fyllas med böcker eller pärmar, de är inte konstruerade för den vikten, lämna ett tomrum eller fyll på med något lätt.

För optimal logistisk hantering ber vi er ställa kartongerna på varandra tre och tremed den tyngsta kartongen överst. Förfarandet underlättar väsentligt när man skall hantera lådorna med en så kallad ”pirra”. Etiketten bör sättas väl synlig på kartongens kortsida.

Skrivbord och stolar

Töm skrivbordslådor och hurtsar fullständigt, håll reda på nycklar och småsaker. Märkskrivbordet med etiketter, kom ihåg att märka varje separat del så att skrivbordet är märkt även när det är nedplockat.

Bokhyllor och skåp

Töm alla skåp och hyllor i kartonger, var noga med att märka kartongerna med vilken möbel sakerna kommer från.
Ta loss löstagbara hyllplan och tejpa ihop dem med en skonsam tejp. Samla även upp hyllstiften i exempelvis en
påse som tejpas fast på hyllplansbunten.                         

Datorer

Koppla ur alla kablar såväl data-kablar som elektriska. Lägg dem tillsammans med tangentbord och mus i en påse. skydda skärm och tangentbord. Märk tydligt upp varenda del.
Glöm inte att säkerhetskopiera relevant information innan flytten!
Datorutrustningen skall inte packas i kartonger, flyttpersonalen använder datorvagnar vid transport.                                                              

 


2010 © Powered by Seventh Digital
           Property rights and Copyrights