FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Vårt försäkringsbolag är Trygg-Hansa. Försäkringen omfattar det ansvar som försäkringstagaren påtager sig gentemot uppdragsgivareenligt Svenska Åkeriförbundets ansvarbestämmelser för bohags och kontorsflyttningar år 2000 vid transporter inom Europa.

Vid Bohagsflytt gäller Bohag 2000. Vid kontorsflyttningar gäller Kontor 2003 Föremål eller grupp av föremål vars värde överstiger ett halvt basbelopp per föremål ska nedtecknas särskilt.

Vi kan ombesörja objektförsäkring på särskilt dyrbara föremål. TRP Service & Larm AB har avtal med Transport, Handels.Förstå mer om dina rättigheter och hur säkerheten är att arbeta med ABGRUPPEN.

BOHAG 2000
.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BOHAGSFLYTTNING FÖR KONSUMENT
TILLÄGGFÖRSÄKRINGAR.
"Allmänna villkor för transportförsäkring av varor"
TRP Service & Larm tilläggsförsäkring innebär Normalförsäkring


ANSVARSFÖRSÄKRINGAR.
Svenska Åkeriförbundets Ansvars- och transportbestämmelser för bohags- och kontorsflyttning Antagna 1974 (Reviderade 1985)

FLYTTINSTRUKTIONER.
FLYTTGRUPPEN ger dig all information du behöver


2010 © Powered by Seventh Digital
           Property rights and Copyrights